Identiteitscommissie

De identiteitscommissie van De Leeuwerik bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Ouders: Marleen Hendrikse, Linda Hagenvoort, Ingeborg Mulder en Robbert Bouma
Medewerkers: Esther Bakker, Colinda Lourens en Sandra Koopal

De taak van de identiteitscommissie is om op schoolniveau mee te denken over de inrichting en het werken met en aan onze identiteitsrijke wortels. Zij zijn een klankbord voor onze school op dit gebied. Is onze bedoeling en identiteit goed terug te zien in de activiteiten? Daarnaast denken ze mee in het vormgeven van de viercyclus op onze school. Ook evalueren ze hoe democratie en diversiteit terug te zien is in de school. De commissie vergadert drie keer per jaar.

Heb je een vraag of een suggestie? Spreek één van de commissieleden dan gerust aan.

Wil je meer lezen over hoe de identiteit op de Leeuwerik vormgegeven wordt? Klik dan hier