Schoolgids en schoolplan

Natuurlijk zijn we als school continu bezig met de kwaliteit van ons onderwijs. Pedagogisch, didactisch en organisatorisch. Zoals een nieuwe methode voor formatief toetsen. Of het opstarten van een peutergroep. Wat voor keuzes maken we en waarom? Wat voor doelen maken we daarbij en wanneer moeten we die doelen behalen? Allemaal vragen waar we antwoord op geven in ons schoolplan.

Schoolplan

Iedere vier jaar werken we aan een nieuw schoolplan. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Maar met elkaar. Het team, kinderen en de ouders. In dit plan lees je welke keuzes we maken en waarom.

Het schoolplan van 2023 – 2027 vind je hier.

11QN Schoolplan 2023 2027

Schoolgids

Ook werken we ieder jaar aan een schoolgids. Hierin vind je alles over de manier waarop wij werken. Maar ook de resultaten van onze school. Tot slot vind je er allerlei praktische zaken.

De schoolgids van 2023-2024 vind je hier.

11QN Schoolgids 2023 2024